huwelijk / geregistreerd partnerschap

U besluit samen te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap met elkaar aan te gaan. Aan deze vreugdevolle gebeurtenis zit tevens een zakelijke kant. U gaat namelijk samen een verbintenis aan. Het is goed om hier even bij stil te staan en, naast een mooie huwelijksdag, ook dit aspect van uw besluit goed te regelen.

Bij de wet is vastgelegd dat u automatisch trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat in gemeenschap van goederen. In beginsel betekent dit, dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. U wordt aansprakelijk voor de schulden die uw partner vroeger heeft gemaakt. Is dit echter wel uw bedoeling?

In de volgende tekst wordt gesproken over huwelijk en huwelijksvoorwaarden. Hierbij wordt tevens bedoeld geregistreerd partnerschap dan wel partnerschapsvoorwaarden.

Wanneer een van u beiden al vermogen of juist schulden heeft opgebouwd, kan het als niet redelijk worden ervaren dat de ander daarin meedeelt respectievelijk aansprakelijk voor wordt. Bij een echtscheiding heeft de gemeenschap van goederen tot gevolg dat zowel alle bezittingen, als alle schulden gelijk verdeeld dienen te worden. Door zaken vast te leggen in huwelijksvoorwaarden, voorkomt u dit.

Heeft u een onderneming? Ook dan kan het verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te maken. Op deze manier wordt uw partner beschermd tegen eventuele ondernemersrisico’s als faillissement, aansprakelijkheid en schuldeisers. Deze regeling werkt twee kanten op: uw onderneming wordt namelijk ook beschermd. Uw partner is in dat geval niet automatisch mede-eigenaar van het ondernemingsvermogen en kan daar dan bij een eventuele echtscheiding ook geen aanspraak op maken.

Bij een tweede huwelijk of kinderen uit een eerdere relatie kan het tevens wenselijk voor u zijn om huwelijksvoorwaarden op te maken. U wilt wellicht dat uw vermogen uiteindelijk bij uw kinderen terecht komt.

Huwelijksvoorwaarden worden in de regel opgemaakt, voordat u in het huwelijk treedt. Tijdens het huwelijk is dat ook mogelijk, alleen is de procedure dan een stuk ingewikkelder. Wij raden u dan ook aan om voordat het huwelijk wordt gesloten, de huwelijksvoorwaarden op te laten maken. Huwelijksvoorwaarden zijn erg persoonlijk. Daarom wordt met u besproken wat uw achtergronden, toekomstplannen en specifieke wensen zijn. De Baarnse notarissen maakt graag de juridische vertaalslag voor u, zodat alles zo goed mogelijk voor u beiden wordt vastgelegd.

Bent u al gehuwd onder huwelijksvoorwaarden? Dan kan het van belang zijn om uw bestaande huwelijksvoorwaarden eens te laten toetsen bij ons op kantoor. Door wijzigingen in de wet of rechtspraak, of gewoon omdat uw situatie is veranderd, kan het zo zijn dat uw huwelijksvoorwaarden onbedoelde of zelfs ongewenste gevolgen hebben. De mogelijkheid bestaat om uw huwelijksvoorwaarden op te heffen, mocht dat (fiscaal) gunstiger zijn.

Wilt u weten welke regeling het beste bij u past? Belt u dan voor een afspraak om uw persoonlijke situatie met een van onze juristen door te nemen. De Baarnse notarissen adviseert u graag.